Kørekortets ABC

Her finder du en masse informationer du kan bruge i forbindelse med din køreuddannelse.

Tips til teoriprøven

Husk det hele

Medbring nu det hele! Du bliver afvist, hvis du ikke medbringer:

 • Din ansøgning – Check at alle nødvendige underskrifter er påført.
 • Lektionsplan – Check at dit navn samt alle nødvendige underskrifter er påført.
 • Offentligt udstedt legitimation med billede – F.eks pas.
 • Opholdstilladelse – Eventuel opholdstilladelse skal medbringes.
 • Kørekort ved kontrollerende køreprøve – Det inddrages, hvis du ikke består!

Kom i god tid, dørene lukkes præcist!

Vær godt forberedt

Hvis du ikke føler dig helt klar til teoriprøven, bør du melde fra – og øve dig mere på teorien. Så sparer du prøvegebyret, og andre kan måske få glæde af den ledige plads.

Nervøs

Det er de fleste, men tænk på, at du heldigvis kan aflægge en ny teoriprøve kort efter. Du får desuden et par vejledende spørgsmål forud for selve teoriprøven. Der er heller ikke indlagt fælder i spørgsmålene. Det er ikke hensigten, at du skal dumpe!

Er du i tvivl om et svar, så husk, at din første indskydelse ofte er den rigtige.

Du kan altid bestille et gratis, uforpligtende møde med kørelæreren. Her kan du bl.a. stille spørgsmål til undervisningen og teoriprøven.

Tips til køreprøven

Husk

Medbring nu det hele! Du bliver afvist, hvis du ikke medbringer:

 • Din ansøgning – Check at alle nødvendige underskrifter er påført.
 • Lektionsplan – Check at dit navn samt alle nødvendige underskrifter er påført.
 • Pas eller dåbs-, fødsels- eller navneattest – Ikke kun sygesikringsbevis!
 • Eventuel opholdstilladelse skal medbringes
 • Kørekort ved kontrollerende køreprøve – Det inddrages, hvis du ikke består!

Vær godt forberedt

De fleste yder kun 75% af deres bedste til køreprøven. Fortæl din kørelærer, hvis du ikke er eksamensmenneske. Tag så hellere et par ekstra køretimer frem for at satse. Hvis du ikke føler dig helt klar til køreprøven, bør du melde fra. Så sparer du prøvegebyret, og andre kan måske få glæde af den ledige plads.

Nervøs?

De fleste er nervøse inden køreprøven, men tænk på, at du heldigvis kan aflægge en ny køreprøve kort efter. Du får god vejledning forud for køreprøven af den sagkyndige, og du har som udgangspunkt kørekort, når du påbegynder køreprøven. Der skal heller ikke køres helt perfekt, mindre fejl tillades. Det er ikke hensigten, at du skal dumpe!

Godt begyndt

Lær bilen og dens teknik fuldstændigt at kende. Det er det første du bliver spurgt om til køreprøven, og det første indtryk sagkyndige får af dig. Det styrker desuden selvtilliden enormt, at kunne svare prompte og korrekt.

De 3 S´er!

Spejle, skulder og signal. Husk det i nævnte rækkefølge! Manglende orientering og signalgivning ved igangsætning, flettepligt, vognbaneskift, svingning i kryds og manøvre, er meget ofte årsag til, at køreprøven ikke bestås.

Kig lang frem!

Det letter den fortsatte kørsel betydeligt, når du er fremsynet. Alt for ofte kommer fodgængerfelter, parkerede køretøjer, flettepligter, forankørende lastbiler, igangsættende busser osv. til at forårsage køreprøvens negative udfald.

Hvor skal du nu hen?

Hvis du ikke får anvisninger fra den sagkyndige, skal du stadig følge enhver anden anvisning for færdslen. Vær fx. opmærksom på om du må fortsætte lige ud i kryds, samt ensretning og herunder korrekt placering på kørebanen.

Den rigtige placering

Tæl vognbaner så du undgår unødig kørsel i 2. og 3. vognbane. Du bør dog omgående placere dig i den mest hensigtsmæssige vognbane, når du får anvisninger fra den sagkyndige. Tæl ligeledes altid svingbaner. Ved dobbelte svingbaner er det afgørende, at du starter og slutter i samme vognbane.

Find og tæl også de relevante pærer i lyssignalet. Specielt ved svingning. Der kunne jo være en svingpil eller sågar et repetitionssignal (minus-grønt).

Udstyr eller ej

Når du kører i et område uden afmærkninger på kørebanen, vil du ofte være i et område med højrevigepligter. Jo mindre udstyr, jo større er chancen for højrevigepligter. Mange dumper pga. højrevigepligter. Husk at markere dem tydeligt ved orientering til både højre og venstre samt ved at flytte foden til bremsen.

Farten dumper!

Du får anvisningerne af den sagkyndige i meget god tid. Udnyt dette, så du når korrekt orientering, signalgivning, placering, gearvalg samt at få sænket farten inden du svinger, og dermed kan nå at få et godt overblik over situationen. Du skal naturligvis udnytte og overholde alle generelle og lokale hastighedsgrænser under ligeud kørsel.

Det er en hemmelighed

Fortæl ikke andre om, hvornår du skal til køreprøve. Det letter presset på dig selv, når du ikke skal tænke på andres forventninger. Overrask dem i stedet når du har bestået.

P.S.

Det er ikke altid andre helt kan huske, hvor få køretimer de havde, og om de virkelig bestod første gang, de var til køreprøve. Sammenlign ikke dig selv med andre. Desuden bliver kravene til køreundervisning løbende ændret.

Du kan altid bestille et gratis, uforpligtende møde med kørelæreren. Her kan du bl.a. stille spørgsmål til undervisningen og køreprøven.

Klippekortet

Reglerne om klippekort trådte i kraft 1. september 2005. Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget.

Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvad får jeg klip for?

Klippekortet omfatter grove overtrædelser, der ikke i sig selv medfører frakendelse, men som er trafikfarlige. Klippekortet gælder for alle motordrevne køretøjer, der kræves kørekort til. Dvs. almindelig personbil, bus, lastbil, motorcykel, registreringspligtig knallert, traktor samt motorredskab.

Du får et klip, hvis du:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast i bilen
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne om vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinier ved overhaling
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet
 • Overhaler ved et fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vej
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Ikke sørger for at, passager ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel

Kun de forseelser, der er nævnt her, udløser et klip.

Hvis du får 3 klip inden for 3 år, får du frakendt kørekortet betinget. Det betyder, at du skal bestå både en teoriprøve og en køreprøve for at beholde kørekortet.

OBS. Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, er reglerne strammere. Så får du kørselsforbud allerede efter 2 klip inden for 3 år.

Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse, eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal frakendes førerretten.

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Du får et klip, hvis du kører mere end 30 % for stærkt. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Du skal altid afpasse din fart efter forholdene. Du skal tage hensyn til vej-, vejr- og sigtforhold, køretøjets tilstand og belæsning samt færdselsforholdene i øvrigt.

Hastighed og klip – Almindelig personbil: 

HastighedsgrænseDu får et klip, hvis du kører
50 km/t66 – 80 km/t
60 km/t79 – 96 km/t
70 km/t92 – 112 km/t
80 km/t105 – 128 km/t
90 km/t118 – 144 km/t
100 km/t131 – 159 km/t
110 km/t144 km/t –159 km/t
130 km/tHvis du kører mere end 30 % for stærkt på en motorvej med hastighedsbegrænsning på 130 km/t, har du overskredet frakendelsesgrænsen på 160 km/t, og får frakendt kørekortet betinget.

Kører du mere end 60 % for stærkt eller 160 km/t og derover i almindelig personbil mv., får du frakendt kørekortet betinget.

For lastbiler, personbil med anhænger mm. får du frakendt kørekortet betinget allerede ved 40 % overskridelse af hastighedsgrænsen.

Knallert 45: Du får et klip, hvis du overskrider hastighedsgrænsen på 45 km/t med over 30 %, dvs. hvis du kører med 59-72 km/t. Kører du mere end 60 % for stærkt (over 72 km/t) får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer: Ved en meget stor overskridelse af fartgrænsen får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode.

Kan jeg få flere klip på én gang?

Du kan godt få flere klip på én gang. Hvis du fx kører for stærkt og over for rødt, får du 2 klip. Hvis du laver 3 ting samtidigt, får du 3 klip og får dermed frakendt kørekortet betinget.

5 eller 6 klip på én gang

Hvis du laver 5 klip på én gang, vil de 3 første forseelser medføre en betinget frakendelse. Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første klip i en ny tre-årig periode

Hvis du laver 6 klip på én gang, får du frakendt kørekortet ubetinget i en periode, som retten fastsætter.

Hvad er et klip – og hvor længe gælder det?

Et klip er en registrering af din forseelse hos politiet. Et klip gælder fra datoen fra forseelsen og 3 år frem – herefter slettes det. Dvs. at alle klip løbende forældes.

Hold styr på dine klip

Hvis du vil tjekke, hvor mange klip du har stående, skal du møde op på politistationen – eller ringe. Af sikkerhedshensyn giver politiet ikke denne information på nettet. Hvis du får et klip, er det en god idé at skrive datoen ned, så du selv har styr på det.

Du får også en bøde

Når du får et klip, får du også en bøde for forseelsen – præcis ligesom tidligere. Klippekortet erstatter ikke andre regler.

Hvordan er reglerne for nye bilister?

Hvis du har taget dit første kørekort for under 3 år siden, er reglerne strammere for dig. Du får kørselsforbud allerede efter 2 klip.

Hvad er en ubetinget frakendelse?

Du skal aflevere kørekortet og mister retten til at køre bil en i periode. Derefter skal du op til ny teori- og køreprøve.

Er der særlige regler for lastbiler og busser?

Nej, de forseelser som er med i klippekortet, er ens for alle typer køretøjer.

Baggrunden for klippekortet

Klippekortet er indført for at mindske antallet af dræbte og kvæstede i trafikken.

Bilens teknik

Som fører af en bil har du ansvaret for at den er i forsvarlig stand og det skal du kunne kontrollere til køreprøven.

Som ejer eller reg. bruger af en bil har du ansvaret for at den er i en lovlig stand. Det betyder du skal sørge for forsikring, afgifter mv er betalt.

Du skal kunne kontrollere:

Bremser, pedaler, sikkerhedsele, kontrolpanelet, styretøj, lygter, tegngivnings apparater, dækstøddæmper, motorrum, karrosseri, udstødning, vinduesvisker, el afdugge til bagruden, spejle, ruder, samt evt. påhængskrog.

Du skal kunne vise og fortælle om:

F.eks om hvor er drivremmen og krav. Motorrum må ikke være tilsmudset med olie lækage. Kølevæske skal være påfyldt tilstrækkeligt. Horn skal have en klar tone.

Bremser:

Bilen skal have en driftsbremse, nødbremse og en parkeringsbremse.

Driftsbremsen skal være Hurtig, Sikker & Virksomved alle hastigheder og belastninger. Driftsbremsen skal være en tokreds hydraulisk bremse der virker på alle fire hjul.

Nødbremsen skal være Sikker & Virksom ved alle hastigheder og belastninger. Den skal træde i kraft, hvis driftsbremsen svigter og virke på mindst to hjul. Den er normalt indbygget i driftsbremsen som den ene kreds. Det kan også være parkeringsbremsen.

Parkeringsbremsen skal være uafhængig af driftsbremsen og være mekanisk. Den skal kunne holde bilen på en 18 % hældning og virke på to hjul på samme aksel. Blokeringsfri bremser (ABS) hindre hjulene i at blokere. Dette giver en vis mulighed for at bremse og styre på samme tid. De fleste biler i dag har ABS bremse.

Kontrol af bremsen:

 1. Rillet gummibelægning
 2. Der skal være 1 cm frigang på pedalen
 3. Pedalen må ikke kunne rykkes fra side til side
 4. Pedalen må max gå halvt mod bunden
 5. Pedalen skal føles hård og må ikke synke
 6. Væskestanden skal være ml. min. – max. mærket

Kontrol af vakuum bremseforstækeren:

 1. Sluk motoren
 2. Træd pedalen ned 5-6 gange. Hold den nede.
 3. Start motoren. Pedalen skal nu synke et stykke mod bunden.

Kontrol af motorolie:

 1. Afhængig af køretøjet, kan mangel indikeres i kontrolpanelet
 2. Mangel kan normalt tjekkes med en oliepind i motorrummet
 3. Med kold motor, tag pind ud, tør af, sæt pind i, tag op og mængden skal være ml. min og maks. mærkat

Kontrol af ABS:

 1. Kunne fortælle hvonår kan man mærke ABS indtræder
 2. ABS ved man indtræder når bremsepedalen ryster ved tryk eller ABS lyser i kontrolpanelet
 3. Fortsat kørsel med defekt ABS er ulovligt

Kontrol af kølevæske:

 1. Kølevæsken forhindre motoren i at brænde sammen pga. for høj varme
 2. Kølevæske beholder sidder i motorrummet
 3. Mangel på kølevæske kan indikeres i kontrolpanelet
 4. Normalt kan man se væskestanden udenpå beholder ml. min og maks mærkat

Kontrol af sprinklervæske:

 1. Sprinklervæske er til for at holde foruden (bagrude) rene
 2. Væskebeholderen findes i motorrummet
 3. Mangel på sprinklervæske kan indikeres i kontrolpanelet
 4. Man kan afhængig af bil se væskestanden med en pind i beholderen med min. mærkat

Støddæmper:

Der skal være en støddæmper og en fjeder over hvert hjul.

Kontrol af støddæmper

Tryk hårdt på hjørnet af bilen og slip. Bilen må højst vippe 1 gang.

Lygter:

 • 2 Positionslygter. De skal være hvide og kunne SES på 300 m. afstand.
 • 2 Nærlys lygter. De skal være hvide el. gule og kunne oplyse vej min. 30 m. frem. Falde 1 % og være højre asymmetrisk.
 • 2 Fjernlys lygter. De skal være hvide el. gule og kunne oplyse vejen min. 100 m. frem. Der skal være en kontrollampe i bilen.
 • 2 Baglygter. De skal være røde og kunne SES på 300 m. afstand.
 • 2 Reflekser. De skal være røde og må ikke være trekantede.
 • 3 Stoplygter. De skal være røde og lyse 3-4 stærkere end baglygterne.
 • Min. 1 nummerpladelyst. Nummerpladen skal kunne læses på 20 meter.

Tegngivning:

 • 6 Blinklygter. De skal blinke 60-120 gange i min. og kunne ses i solskin.
 • Havariblink er alle blinklys lygter som blinker samtidigt.
 • 1 A-trekant skal ved havari stilles 50 m. fra bil på alm. vej og 100 m. på motorvej.

Styretøj:

Styretøjet skal være LET, SIKKERT & HURTIGT.

 1. Det skal være selvoprettende og retningsstabil.
 2. Der må ikke være slør i de enkelte dele.
 3. Er der slør skal det være jævnt fordelt.
 4. Der må ikke forekomme mislyde.
 5. Der må være ml. 0-5 cm ratslør, målt på ratkransen(afhængig af biltypen)
 6. Der må ikke være ratslør på biler med Tandstangsstyretøj

Ved kontrol af biler med servostyring:

 1. Servobeholderens væskestand skal være ml. max. og min. mærket.
 2. Kontrol af ratslør skal ske med startet motor.

Dæk:

 1. Der skal være samme dæktype på alle hjul. Der findes 4 typer: Radial, Diagonal, Vinter og Pigdæk
 2. Der skal være min. 1,6 mm. slidbane på hele slidbanen
 3. Der skal være korrekt dæktryk.
 4. Dækket må ikke være mørnet eller sprækket.
 5. Pigdæk må kun bruges ml. dato: 1. nov. – 15. apr. Vinterdæk må bruges hele året.
 6. Du skal kunne tjekke dæk er monteret med den korrekte side udad.
 7. Du kan se hvad korrekt dæktryk er i bilens instruktionsbog

Udeblivelse

Hvis du får brug for at melde afbud til en køretime, uanset årsag, er det vigtigt at det sker i så god tid som muligt. En køretime der aflyses efter 18:00 dagen inden køretimen, medfører et gebyr på 300,- pr. lektion (Mørkekørsel : 450,-) á 45 minutter der er aftalt. Hvis man melder afbud på dagen eller bare udebliver, så skal man betale den gældende lektionspris pr. lektion á 45 minutter der er aftalt. Den aktuelle pris kan til en hver tid ses her på hjemmesiden

Har du brug for at melde afbud til en lektion, skal du kontakte kørelærere.

Jeg vil til hver en tid anbefale denne køreskole, fordi der er tid og ro til at lære tingene i dit eget tempo. Johan er en fantastisk tålmodig og forstående kørelære, som forstår at vise dette i sin vejledning både i teori og praksis. Jeg har kun en stor tak tilovers til denne køreskole, som hjalp mig til at få mit kørekort.

Ann-MarieKørelæren har en fantastisk tålmodighed

Jeg kan på bedste vis anbefale Johan, Kokholms Køreskole, at tage kørekort hos, hvis du vil spare penge. Det er også vigtigt at man føler sig godt tilpas med sin kørelærer, og det gør man hos Johan – han er ung, åben, rar og sjov!!

AmalieDet var dejligt med en ung, åben og hjælpsom kørelære

Har du et spørgsmål?